Μηχανικός Συστημάτων (Systems Engineer)

Η Friktoria Data Center Services αναπτύσσεται δυναμικά και αναζητά νέους ανθρώπους με όρεξη που τους αρέσει να δίνουν λύσεις δουλεύοντας σ' ένα προηγμένο & νεανικό περιβάλλον εργασίας! Ζητάμε να στελεχώσουμε το τεχνικό μας τμήμα με:

Μηχανικό Συστημάτων (Systems Engineer).

Η θέση αφορά πρωινή απασχόληση, στα κεντρικά γραφεία της FRIKTORIA.com, στο Βόλο Μαγνησίας, με αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν την υποστήρηξη των Υπολογηστικών συστημάτων & υπηρεσιών της FRIKTORIA.com.

Απαιτούμενα Προσόντα :

 • Μεγάλη εμπειρία στο Internet.
 • Πολύ καλή εξοικείωση σε διαχείριση Linux / Unix servers.
 • Πολύ καλή γνώση διαχείρισης υπηρεσιών Linux/Unix :
  • DNS Server (Bind, etc)
  • Web Server (Apache,NginX, etc)
  • DB Server (MySQL, MariaDB, etc)
  • Mail Server (Postfix, Dovecot, etc)
 • Βελτιστοποίηση απόδοσης Linux Servers.
 • Nagios computer system & network monitoring
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (και με ορολογία πληροφορικής)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν (αλλά όχι απαραίτητα) :

 • Γνώση Συστημάτων Διαχείρησης Περιεχομένου (Wordpress, Drupal, Joomla, etc)
 • Σχετική γνώση προγραμματισμού (php, html, etc)
 • Εξοικείωση σε διαχείριση Windows servers
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Γερμανικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, etc)
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η εταιρία παρέχει :

 • Σταθερό μηνιαίο μισθό, ασφαλιστική κάλυψη και τα νόμιμα δώρα και επιδόματα.
 • Δυνατότητα πλήρους και μερικής απασχόλησης.
 • Προοπτική υπογραφής σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.
 • Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες από έμπειρα και ικανά στελέχη.
 • Ευκαιρίες καριέρας σε μία δυναμική επιχείρηση με προοπτικές εξέλιξης σε μια αγορά γεμάτη προκλήσεις.
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικά στο Ανθρώπινο Δυναμικό (H.R.)