Η τεχνολογία "Υψηλής Διαθεσιμότητας" των VPS της Friktoria.com

Οι περισσοτέροι πάροχοι συνήθίζουν να λειτουργούν τα VPS τους επάνω σε Stand Alone Servers. Η εύκολη αυτή λύση των Stand Alone Server "δένει" αποκλειστικά τα VPS με τους Server στους οποίους τρέχουν και με το υλικό τους. Αυτό όμως ενέχει κινδύνους μη διαθεσιμότητας των VPS σε οποιαδήποτε αστοχία του Server ή του υλικού του (π.χ. βλάβη CPU, βλάβη μνήμης, βλάβη τροφοδοτικού, βλάβη δίσκου, κτλ). Στη Friktoria.com επιλέξαμε να λειτουργούμε τα VPS μας με σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα Cloud, δηλαδή σε συστοιχία απο Servers (Cluster of Servers). Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στα VPS μας να έχουν Υψηλή Διαθεσιμότητα (High Avaliability), καθότι αν πέσει ένας, δύο ή και περισσότεροι Server απο οποιαδήποτε βλάβη ή αστοχία, τότε αναλαμβάνουν κάποιοι άλλοι Server στο ίδιο Cluster να μεταφέρουν και να σηκώσουν όλα τα VPS και τις λοιπές υπηρεσίες των πεσμένων Server μέσα σε δευτερόλεπτα.

Cluster of Servers


Για να επιτευχθεί σωστά στα VPS μας αυτή η Υψηλή Διαθεσιμότητα της παραπάνω τεχνολογίας, οι δίσκοι και τα αρχεία δεν βρίσκονται μέσα στον ίδιο Server που τα φιλοξενεί. Αν βρισκόντουσαν στον ίδιο Server, αυτό θα ήταν οξύμωρο μιάς και αν πέσει ο Server αυτός, παύουν να είναι προσπελάσιμοι και οι δίσκοι με τα αρχεία των VPS που φιλοξενεί, εκτός απο την CPU και τη μνήμη του. Στη Friktoria.com επιλέξαμε να αποθηκευουμε τους δίσκους με τα αρχεία των VPS μας σε ένα ξεχωριστό, γρήγορο Δίκτυο Αποθηκευτικών Χώρων (Storage Area Network), ειδικό για το σκοπό αυτό. Για συντομία SAN. Αυτό μας δίνει πολλές δυνατότητες π.χ.:

  • H επεξεργαστική ισχύς (CPU) και η μνήμη λειτουργούν ανεξάρτητα απο τα δεδομένα.
  • Μπορούμε και έχουμε αποθηκευτικούς χώρους της τάξεως των πολλών Petabyte (δηλαδή πάρα πολύ περισσότερο χώρο απο τον μεγαλύτερο δίσκο που κυκλοφορεί σήμερα στην αγορά).
  • Μπορούμε και έχουμε ταυτόχρονα πολλά μέσα στο ίδιο δίκτυο. π.χ. Αποθηκευτικούς Δίσκους, Βάσεις Δεδομένων, Συστήματα Backup, κτλ.
  • Μπορούμε και έχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες επικοινωνίας αφενός μεταξύ των Server (επεξεργαστική ισχύς και μνήμη) με τους αποθηκευτικούς χώρους, αφετέρου των αποθηκευτικών χώρων με τα συστήματα Backup.
  • Μπορούμε να επεκτείνουμε το όλο σύστημα εν λειτουργία (On Line) χωρίς να έχουμε καθόλου Down Time στα VPS και τις λοιπές υπηρεσίες μας, απλά προσθέτοντας Servers και δίσκους.

Storage Area Network


Επίσης στην Friktoria.com κρίναμε σωστό το SAN των VPS μας να μην απαρτίζεται απο ένα μόνο αποθηκευτικό χώρο (Storage Device) με πολλούς δίσκους και ένα μόνο Σύστημα Backup (όπως ίσως λειτουργούν άλλοι πάροχοι με παρόμοια τεχνολογία). Αν το κάναμε τότε αυτό θα ήταν ο πιό αδύναμος κρίκος. Θα αποτελούσε δηλαδή Μοναδικό σημείο αποτυχίας (Single Pont of Failure) όλου του SAN, και σε αστοχία του δεν θα είχαμε καθόλου δεδομένα. Επιλέξαμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε μία άλλη σύγχρονη τεχνολογία, αυτή του "Διανεμημένου Συστήματος Αποθήκευσης" (Distributed Storage System), και μάλιστα αυτή που έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε μεγάλες και αξιόπιστες εγκαταστάσεις όπως το Cern. Στην Τεχνολογία αυτή λειτουργούμε στην ουσία μία άλλη συστοιχία απο storage Servers (Cluster of Storage Servers) οι οποίοι έχουν πολλούς και διάφορους αποθηκευτικούς χώρους (συνήθως δίσκους) ο καθένας. Εκεί κόβουμε τα δεδομένα (δηλαδή τα αρχεία) σε μικρά κομματια, και στη συνέχεια τα διανέμουμε σε πολλούς Server ταυτόχρονα. Αυτό αυξάνει εκθετικά την ταχύτητα προσπέλασης των δεδομένων, είτε για εγγραφή είτε για ανάγνωση. Ταυτόχρονα διατηρούμε περισσότερα αντίγραφα των κομματιών αυτών σε περισσότερους Servers (τουλάχιστον τρία). Αυτό ελαχιστοποιεί έως εξαλίφει την πιθανότητα μη διαθεσιμότητας ή απώλειας δεδομένων, ακόμα και αν συμβεί αστοχία ενός, δύο ή και περισσοτέρων Storage Server.

Distributed Storage System


Αλλα για μας στη Friktoria.com ούτε αυτό είναι αρκετό. Αποφασίσαμε λοιπόν να δημιουργούμε καθημερινά Backup των δεδομένων (δηλαδή των δίσκων) σε ξεχωριστό Dedicated Backup System συνδεδεμένο στο ίδιο SAN, κρατώντας τουλάχιστον τρία αντίγραφα πίσω, για να αποφύγουμε ακόμα και την οποιαδήποτε (απίθανη) περίπτωση αστοχίας.

Για να αυξήσουμε την διαθεσιμότητα και την ταχύτητα του SAN μας στο έπακρο (και κατ' επέκταση των VPS μας), επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε πολλαπλά switches, με μεγάλο throughput, συνδεδεμένα και μεταξύ τους και με τους server (είτε Power Servers, είτε Storage Servers) με μεγάλη ταχύτητα. Τα Switch αυτά συνδέονται με πολλές παράληλες οπτικές ίνες συνήθως σε ταχύτητες πολλαπλάσιες των 10Gbps (π.χ. 20Gbps, 40Gbps, 60Gbps, 80Gbps, κτλ) ανάλογα με το φορτίο της σύνδεσης.Δεν επαναπαυόμαστε όμως και δεν στεκόμαστε εδώ. Ετοιμάζουμε και επόμενο βήμα για ακομη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα, ασφάλεια, ταχυτητα, κτλ. Θέλουμε να επεκτεινουμε τα Cluster μας σε νέο Data Center που ετοιμάζουμε σε άλλη πόλη, φροντίζοντας όλα να είναι συγχρονίσμένα OnLine και σε πραγματικό χρόνο. Έτσι ώστε ότι και να γίνει οι υπηρεσίες μας με τα πολύτημα δεδομένα σας να είναι εξασφαλισμένα και γρήγορα!

Οπότε για ακόμη μία φορά ... Don't Worry ... Welcome to Friktoria.com ... Be Happy :-)

Δείτε τα "Υψηλής Διαθεσιμότητας" VPS μας