Διαχείριση Linux Server

Διαχείριση διακομιστών (Server Management)

Η ομάδα των έμπειρων και εξειδικευμένων μηχανικών και τεχνικών της Friktoria μπορεί να διαχειρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή κατ' απαίτηση τις υπηρεσίες και τα λογισμικά (Software) που υπάρχουν εγκατεστημένα στον Πραγματικό Αποκλειστικό Διακομιστή (Dedicated Real Server) ή στον Εικονικό Ιδιωτικό Διακομιστή (Virtual Private Server) που φιλοξενείτε στα Data Center της FRIKTORIA. Έτσι έχετε ένα Server πάντα έτοιμο και ενημερωμένο με την τελευταία εκδοση λογισμικού ο οποίος είναι πλήρως παραγωγικός χωρίς να χρειαστεί να κοπιάζετε για να τον "στηρίξετε" ή να απαιτείται να έχετε τεχνικές γνώσεις.

Στη λίστα δυνατοτήτων των μηχανικών και τεχνικών της Friktoria υπάρχουν περισσότερα απο 150 γενικά και ειδικά λογισμικά και υπηρεσίες διαδικτύου που μπορούν να διαχειριστούν και να παραμετροποιηθούν σε ένα Web Server. Η διαχείριση ενός Web Server είναι επιτακτική ανάγκη για να είναι ο Server "ετοιμοπόλεμος" και να λειτουργεί απρόσκοπτα. Οι συνήθεις εργασίες Διοίκησης και διαχείρισης ενός Server περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες :

Ασφάλεια (Security).

 • Σκλήρυνση και σύσφιξη της Ασφάλειας (Security hardening).
 • Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για το λογισμικό (Installation of security updates to software).
 • Περιοδικοί έλεγχοι ασφαλείας (Security audits).

Προληπτικές υπηρεσίες και ενημερώσεις (Proactive services and updates).

 • Βελτιστοποίηση διακομιστή (Server optimization).
 • Εγκατάσταση κρίσιμων επιδιορθόσεων για το λειτουργικό σύστημα και τον web server (Installation of critical patches to the operating system and web server).
 • Ενημερώσεις του πίνακα ελέγχου (Control panel updates).
 • Ενημερώσεις και αναβαθμίσεις λογισμικού (Software updates and upgrades).
 • Ενημερώσεις και αναβαθμίσεις του πυρήνα (Kernel updates and upgrades).
 • Έλεγχο & ανάλυση των αρχείων καταγραφής (Log auditing & analysis).

Άλλες υπηρεσίες διαχείρισης του server (Other server management services).

 • Αντίγραφα ασφαλείας του server και αποκατάσταση (Server backup and restoration).
 • Μεταφορά διακομιστή και υπηρεσιών (Server and services migration).
 • Αποκατάσταση καταστροφών (Disaster recovery).
 • Υποστήριξη λογισμικού (Software support).

Επιλέξετε απο την παρακάτω λίστα την Ιδανική λύση Διοίκησης & διαχείρισης διακομιστών Linux (Linux Server Management & Administration) για τις ανάγκες σας. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Υπηρεσία Βασική διαχείριση
(Basic Management)
Πρωχωρημένη διαχείριση
(Advanced Management)
Πλήρης διαχείριση
(Full Management)
Απόλυτη Υποστήριξη & Εξυπηρέτηση
(Absolute Support & Services)
Ναι Ναι Ναι
Φιλική ομάδα διαχείρισης
(Friendly Administration Team)
Ναι Ναι Ναι
Συμβουλευτική διαχείρισης διακομιστή
(Server Administration Consultation)
Ναι Ναι Ναι
Υποστήριξη λογισμικού (Software support) Ναι Ναι Ναι
Υποστήριξη με τεχνικό δελτίο (Ticket Support) 8/5 24/7 24/7
Υποστήριξη με e-mail (E-mail Support) 8/5 8/5 24/7
Υποστήριξη με τηλέφωνο (Phone Support) 8/5 8/5 24/7
Εγκατάσταση ενημερώσεων Server
(Server Updates / Upgrades Apply)
Μηνιαία Εβδομαδιαία Εβδομαδιαία
Εγκατάσταση επιδιορθώσεων Server
(Server Patches Apply)
Μηνιαία Εβδομαδιαία Εβδομαδιαία
Ενημερώσεις και αναβαθμίσεις του πυρήνα
(Kernel updates and upgrades)
Ναι Ναι Ναι
Εγκατάσταση ενημερώσεων πίνακα ελέγχου
(Control panel updates Apply)
Μηνιαία Εβδομαδιαία Εβδομαδιαία
Αντίγραφα ασφαλείας αρχείων εντός του server
(Within Server file backup)
Μηνιαία Εβδομαδιαία Ημερήσια
Αντίγραφα ασφαλείας αρχείων εκτος του server
(Offserver file backup)
Πρόσθετο Εβδομαδιαία
2 GB (Extra space)
Ημερήσια
20 GB (Extra space)
Επαναφορά αρχείων απο αντίγραφα ασφαλείας
(File restoration)
Ναι Ναι Ναι
Σάρωση για κακόβουλο λογισμικό, υιους, κτλ
(Scan for malware, virus, rootkit, etc)
Μηνιαία Εβδομαδιαία Ημερήσια
Παρακολούθηση λογισμικού αρχείων καταγραφής Server
(Log Files Monitoring Software)
8/5 8/5 8/5
Αρχικός έλεγχος ασφαλείας
(Initial Linux Server Security)
Ναι Ναι Ναι
Προληπτικός Έλεγχος ασφαλείας
(Proactive Server Security)
Πρόσθετο Μηνιαία Μηνιαία
Εργασίες κατ' απαίτηση & προσαρμοσμένος προγραμματισμός (Tasks on Demand & Custom Coding) 1 μονάδα / μήνα 3 μονάδες / μήνα 5 μονάδες / μήνα
Βελτιστοποίηση Server & υπηρεσιών (Server & services optimization) Πρόσθετο Ναι Ναι
Μεταφορά Server και υπηρεσιών
(Server and services migration)
Πρόσθετο Πρόσθετο Ναι
Ανάλυση παραβίασης Server
(Hacked Server Analysis)
Πρόσθετο Πρόσθετο Ναι
Αποκατάσταση παραβίασης Server
(Hacked Server Recovery)
Πρόσθετο Πρόσθετο Ναι
Επανασφάλιση παραβίασης Server
(Resecure server Intrusion)
Πρόσθετο Πρόσθετο Ναι
Πλήρες αντίγραφο του Server
(Full server backup)
Πρόσθετο Πρόσθετο Πρόσθετο
Επαναφορά του Server
(Server Restoration)
Πρόσθετο Πρόσθετο Πρόσθετο
Αποκατάσταση καταστροφών
(Disaster recovery)
Πρόσθετο Πρόσθετο Πρόσθετο
Μέγιστος χρόνος απόκρισης
(Maximum Response Time)
24 ώρες 5 Ώρες 1 Ώρα
One Time Setup Fee € 24.99 Euro € 24.99 Euro € 24.99 Euro

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Σημειώσεις :

Ναι Υποστηρίζεται / συμπεριλαμβάνεται
Οχι Δεν υποστηρίζεται / δεν συμπεριλαμβάνεται / δεν απαιτείται.
Πρόσθετο Δεν συμπεριλαμβάνεται, διατίθεται σαν πρόσθετο με επιπλέον χρέωση
24 / 7 24 Ώρες την ημέρα / 7 Ημέρες την εβδομάδα
8 / 5 Εργάσιμες ημέρες & ώρες (09:00 έως 17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή)
  Μονάδα εργασίας Μηχανικού = 15 Ευρώ / 15 λεπτά.