Η FRIKTORIA εγγυάται την 100% λειτουργία του δικτύου εξασφαλίζοντας και τον υψηλότερο βαθμό ασφαλείας ενάντια σε διακοπή της λειτουργίας του δικτύου στα data centers της και την ταχύτερη μεταφορά των δεδομένων. Με την FRIKTORIA μπορείτε να μείνετε ήσυχοι ότι το δίκτυο, στα Data Centers που φιλοξενείτε το δικό σας website, δε θα "πέσει" ποτέ! Δείτε αναλυτικά το Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών - Service Level Agreement (SLA) της FRIKTORIA.
Network