Το collocation είναι η πρακτική της στέγασης ιδιωτικών διακομιστών και εξοπλισμού δικτύωσης σε ένα data center τρίτων. Οι εκάστοτε πελάτης/εταιρείες δηλαδή, αντί να διατηρούν διακομιστές εσωτερικά, σε γραφεία ή γενικότερα σε ένα ιδιωτικό χώρο, μπορούν να επιλέξουν να «τοποθετήσουν» τον εξοπλισμό τους ενοικιάζοντας χώρο σε ένα collocation center. Ως εκ τούτου, σε αντίθεση με άλλα είδη φιλοξενίας, όπου οι πελάτες μπορούν να νοικιάσουν χώρο σε ένα διακομιστή που ανήκει σε πάροχο φιλοξενίας, με το collocation, ο πελάτης κατέχει ήδη το διακομιστή και μισθώνει τον απαιτούμενο φυσικό χώρο για να το φιλοξενήσει μέσα σε ένα data center.


Πως λειτουργεί το collocation hosting και τι παρέχει στον πελάτη;

Ένας collocation πάροχος θα νοικιάσει χώρο σε ένα κέντρο δεδομένων(data center) στο οποίο οι πελάτες θα μπορούν να εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό τους, αλλά θα παρέχουν επίσης την ισχύ, το εύρος ζώνης, τη διεύθυνση IP και τα συστήματα ψύξης που ο πελάτης θα χρειαστεί για να αναπτύξει με επιτυχία το διακομιστή του. Επιπλέον, οι πάροχοι collocation υπηρεσιών παρέχουν πολύ πιο αυστηρά επίπεδα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των φύλακες ασφαλείας και ακόμη και τον έλεγχο της βιομετρικής πρόσβασης. Η ανθεκτικότητα είναι ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό, καθώς τα κέντρα δεδομένων παρέχουν αντίγραφα ασφαλείας και συσκευές UPS για προστασία από διακοπές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές ή πλημμύρες

Γιατί να επιλέξετε τα πακέτα Collocation Hosting της FRIKTORIA;


Πλεονεκτήματα :

 • Διαμόρφωση των παραμέτρων της υπηρεσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
 • Ιδανικές συνθήκες λειτουργίας (θερμοκρασία, στατικός ηλεκτρισμός, παροχή ρεύματος, πυρασφάλεια κ.α.).
 • Ελάχιστος χρόνος υλοποίησης της υπηρεσίας
 • Γρήγορη κι εύκολη αναβάθμιση της πλατφόρμας φιλοξενίας.
 • Υψηλό διαθέσιμο bandwidth.
 • 24x7x365 έλεγχος και τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
 • Αξιοπιστία του δικτύου και των Data Centers της FRIKTORIA.

Οφέλη :

 • Αξιοπιστία δικτύου και υποδομών φιλοξενίας
 • Bandwidth ικανό να εξυπηρετήσει το σύνολο των web sites, των back offices και λοιπών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας, 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα.
 • Αυξημένο επίπεδο ασφάλειας, ταχύτητας και απόδοσης της φιλοξενούμενης εφαρμογής.
 • Εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχος του εξοπλισμού από έμπειρο τεχνικό προσωπικό το οποίο είναι διαθέσιμο σε 24ωρη βάση.
 • Ελαχιστοποίηση λειτουργικού κόστους
 • Δεν απαιτούνται δαπάνες αγοράς δικτυακού εξοπλισμού, εγκατάστασης μισθωμένης γραμμής, απασχόλησης τεχνικού προσωπικού, δημιουργίας και συντήρησης υποδομών φιλοξενίας.

Ευελιξία :

 • Άμεση και δωρεάν εφαρμογή patches, hot-fixes και service packs.
 • Ελευθερία επιλογής λειτουργικού συστήματος και πλήρης διατήρηση του administrative access.